˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Våra krav på nöt- och lammuppfödning

Målet med uppfödning av nöt- och lammboskap enligt Gröna gårdar är en naturlig och långsam uppfödningstakt på enbart örtblandat gräsfoder. På så sätt får vi det smakrikaste, möraste och dessutom det nyttigaste köttet. Dessutom lägger vi stor vikt vid att alla led i uppfödningsprocessen ska ske på bästa sätt för djuret. Det är därför mycket viktigt att hela kedjan, från lastning till dess att djuren är slaktade, sker på ett bra sätt.

Uppfödarmanual – våra krav på uppfödning

Ladda ner och läs vår uppfödarmanual:

Uppfodarmanual.pdf

Foder
All nöt-och lammproduktion måste vara KRAV-certifierad och djuren ska enbart ha ätit grovfoder. Nötboskap är skapta för att äta gräs, allt annat påverkar djurets välbefinnande negativt. Fodret påverkar även näringsinnehåll och smak på både kött och mjölk.
Det finns ett undantag gällande kalvar som kommer från mjölkproduktion. Dessa djur tillåts äta kraftfoder en begränsad tid då vi ser att det är en bättre lösning än att låta dem gå till konventionell uppfödning. Kalvarna kan under en begränsad tid få ett litet tillskott av kraftfoder upp till en levandevikt av 200 kilo, vilket ungefär motsvarar deras första sex månader i livet. Detta som en ersättning för utebliven mjölk då de annars riskerar att få i sig för lite energi. Den tillåtna ersättningen för kalvar är en blandning av GMO-fri och KRAV-godkänd havre, åkerböna, lucern och italiensk soja. Kalvarna föds huvudsakligen upp på KRAV-certifierad mjölk de första 3 månaderna, pulvermjök är inte tillåtet.

Urval
Djurens ålder är ytterligare ett krav från vår sida. Inga ungtjurar tas därför emot till slakt, djuren ska vara minst två år innan de slaktas eftersom marmoreringen inte visar sig förrän vid vuxen ålder. Vi föredrar också små och lätta köttrasdjur eftersom de tyngre raserna ofta tenderar att bli för magra vilket i slutändan påverkar kvaliteten.
Det är viktigt att djuren är slaktmogna och hos oss innebär det att de är något fetare än vad man är van vid. Varje uppfödare ska noggrant välja ut vilka djur som slaktas, så som den gammeldags slaktaren gjorde. Vi vill alltså att de ska både klämma och känna på djuret för att avgöra fettmängden och inte endast gå på djurets vikt eller storlek, men den ideala slaktkroppsvikten ligger mellan 300 till 350 kilo.

Slakt
Vi har restriktioner till uppfödarna också i samband med transport till slakteriet, detta för att djuren ska slippa utsättas för onödig stress. Vi har därför en minimigräns på tre antal djur som fem dagar före transport till slakteriet ska föras ihop till en och samma box eller hage och sedan också transporteras tillsammans. Det är viktigt att lastningen, transporten och hanteringen av djuren sker på ett sådant sätt så att djuren inte stressas.
Just nu använder vi oss av Dahlbergs slakteri i Brålanda eftersom det är KRAV-godkänt och ligger rent geografiskt sett bra till för alla uppfödare. Djuren hämtas därför oftast upp på morgonen och slaktas senare under dagen.
 

Läs mer om vår nötslakt

Hela kedjan
Vi bedömer hela kedjan, där alla steg i uppfödningsprocessen till dess att djurkropparna hänger i vår styckningslokal i Uddevalla granskas. Gårdsbesök genomförs därför kontinuerligt av oss för genomgång av de kriterier som nämnts i texten.
På hemsidan finns reportage med bilder och intervjuer med varje enskild uppfödare, detta som ett led i att öka spårbarheten. På etiketten står förutom ras, ålder och kön också uppfödare och gård preciserat. På så sätt kan man tydligt se varifrån varje detalj kommer och därigenom visas dess ursprung. Vårt ansvar som producent och uppfödare når på så sätt ända fram till tallriken där varje moment är en del i vårt kretslopp.

Läs mer om vårt kretslopp

Läs mer om vår köttkvalitet

NÅGRA AV VÅRA UPPFÖDARE