Integritets- och personuppgiftspolicy Gröna gårdar AB

 

Genom att använda våra webbplatser och/eller genom att lämna dina uppgifter till oss samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.


Vilka webbplatser och tjänster omfattas?

Denna integritetspolicy omfattar de webbplatser som ägs och/eller kontrolleras av Gröna gårdar AB, som gronagardar.se, liksom all användning av material vi publicerat i andra kanaler såsom youtube, Facebook, Instagram, Twitter eller andra liknande plattformar. För enkelhetens skull kallas samtliga dessa tjänster i den följande texten för ”webbtjänster” eller ”webbtjänsterna”.

För vissa tjänster och produkter som erbjuds av Gröna gårdar kan det finnas särskilda villkor om behandlingen av personuppgifter. Vi informerar dig då i samband med tillhandahållandet av tjänsten och/eller produkten, t.ex. i användarvillkor eller kundavtal. Vid konflikt mellan denna integritetspolicy och sådana särskilda villkor ska de särskilda villkoren äga företräde.

Vilka uppgifter omfattas av denna policy?
Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder våra webbtjänster eller registrerar dina uppgifter faller under två olika kategorier:
 

 1. Personlig information.
  Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och personnummer, men även IP adresser eller annan elektronisk information som går att koppla till en fysisk person som är i livet. Den här typen av information kan samlas in när du registrerar ett konto, anmäler din mejladress till utskick, köper en produkt, deltar i tävlingar eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev, och;
   
 2. Icke-personlig information 
  Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som Gröna gårdar behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål, marknadsföring och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via t.ex. cookies och externa tjänster som Google analytics samt Facebook.


Hur behandlar Gröna gårdar uppgifterna?
Uppgifterna – såväl personlig som icke-personlig information - som Gröna gårdar samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av Gröna gårdars egna produkter, tjänster och redaktionella sammanställningar.

Gröna gårdar kan komma att använda uppgifterna för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster. Marknadsföring kan ske på två sätt, dels genom de uppgifter du angett vid köp, där du aktivt ger ditt samtycke till att bli kontaktad via e-post. Eller dels via webbtjänster och sociala medier som Facebook, som hämtar analysdata från våra webbtjänster.

Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genom användningen av cookies, används för att inhämta information om hur våra besökare använder våra webbtjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna och rapportera användaravtal och trafik, samla statistik om annonsvisningar, styra annonser och personaliserat innehåll samt utveckla och förbättra våra webbtjänster. Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan information kan inkludera uppgifter om:
 

På gronagardar.se använder vi cookies för att mäta, testa, anpassa och underlätta användningen av vår hemsida och tjänst. De används främst till att:
 


Genom att använda gronagardar.se samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Du kan alltid välja att inaktivera denna möjlighet eller radera samtliga eller specifika cookies sparade i din webbläsare. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.  


Här kan du enkelt lära dig mer om hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv
Safari: https://www.apple.com/support/mac-apps/safari/
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-1

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i din webbläsare, här finns det mer information: www.youronlinechoices.com och http://www.aboutads.info/choices.

Viktigt att komma ihåg är att om du väljer att rensa alla cookies, uppgradera din dator eller byta webbläsare, så kan spårning ske på nytt.

Hur sker insamlingen av uppgifter?
Primärt samlar vi in uppgifterna i samband med köp, anmälan till vårt nyhetsbrev eller väntelista för varor som är slut i lager. Vid köp registerför vi de uppgifter du anger i vårt kundregister. Dessa uppgifter används sedan för att packa, leverera och fakturera din order.

Utöver detta avänder vi tjänsterna Google Analytics (Universal analytics), Hotjar, ImBox samt Facebooks pixel, Custom audience och Connect. Detta sker genom cookies, “web beacon”, tredjepartsförfrågningar och andra lagringsmetoder. I nedan bilaga kan du läsa mer om de olika verktygen vi använder.

Läs mer här om Facebooks cookie-policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kan uppgifterna överföras till tredje part eller annat land?

 1. Personuppgifter förs inte över till tredje part eller annat land utan samtycke. De lagras i dagsläget på servrar i Sverige.
 2. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.


Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc?
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlas av Gröna gårdar. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. Du har även rätt att få samtliga uppgifter om dig som person arkiverade eller helt raderade ur vårt system förutsatt att det samstämmer med gällande lagar och regler. Ditt önskemål om detta ska behandlas inom fem arbetsdagar.

Viktigt: din ansökan om registerutdrag eller arkivering/radering av personuppgifter ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen hamnar rätt. Önskar du hellre uppgifterna på mail, kommer uppgifterna att skickas till den mejl du har registrerad hos oss.

Hur länge lagras dina uppgifter?
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för vilket ändamål de behandlas. Efter de inte längre är relevanta raderas eller anonymiseras de. Det innebär att vi kommer att spara dina uppgifter så länge det krävs för att följa tillämpliga lagar och fullgöra de avtal vi har med dig som kund.

Nedan finner du exempel på lagringstider:
Bokföringslag: 7 år.
Kunduppgifter som skickas per mejl: 2 år.
Kunduppgifter vid beställning via gronagardar.se: upp till 2 år.
Uppgifter som lagras i e-postmarknadsföring, efter samtycke: tills avregistrering görs.
Cookies från Google Analytics: 38 månader.

Vad är den rättsliga grunden bakom vår lagring av personuppgifter?
Vår grund till lagring av personuppgifter är samtycke, intresseavvägning, rättslig förpliktelse samt avtal genom köp.

 1. Samtycke & intresseavvägning: Vi kan med ditt samtycke använda personuppgifter för ett uttalat och direkt syfte, som tillexempel remarketing efter besök på vår webbplats, placering av cookies för en bättre användarupplevelse och insamtlig av anonyma uppgifter för att kunna förbättra våra tjänster och upplevelse.
 2. Avtal: För att kunna leverera en order och fulfölja det ingångna köpeavtalet behöver vi de uppgifter du anger i kassan i samband med köp.
 3. Rättslig förpliktelse: Vi kan komma att behöva använda dina uppgifter av rättsliga skäl. Det kan tillexempel vara att lämna ut uppgifter till tredje man, i form av polis eller annan myndighet, rörande en brottsutredning.


Personuppgiftsansvarig är: Gröna gårdar AB, Org.nr. 559029-6751, Bjällansås gård 175, 451 96 Uddevalla.

Denna policy ses över årligen och revideras vid behov.

Gröna gårdar AB © november 2022

 

 

Bilaga till integritets-och personuppgiftspolicy - Information om de olika analysverktygen
Google analytics. Används för att samla användarinformation och statistik för våra webbplatser.
Tillhandahålls av: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.
Din webbläsare lagrar en cooke och utvärderingen är anonym. Cookies från Google överförs i regel till Googles servrar i USA.

För mer information, vänligen besök: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
Önskar du stänga av detta går det att göra det här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 Google AdWords. Används för att rikta specifika sökord och remarketing mot dig i Google och Displaynätverket. Tillhandahålls av: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Din webbläsare lagrar en cookie som gör det möjligt att känna igen dig när du besöker webbplatser som ingår i Googles annonseringsnätverk. På dessa webbplatser kan du sedan presenteras för annonser som baseras på innehållet på tidigare besökta webbplatser som använder sig av Googles remarketing-funktion.

Du kan avböja detta här: http://www.google.com/settings/ads
 Facebook-pixel. Används för konverteringsmätning (för att se hur annonser resulterar i köp, samt analysdata om webbplatsanvändandet i likhet med Google analytics. Tillhandahålls av: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebookpixeln lagrar en cookie i din webbläsare som sedan kan anropas på nytt. Detta gör det möjligt att spåra beteende efter det att du har sett, eller klickat på en facebookannons. På detta sättet samlar vi in information om Facebook-annonsernas effekt och använder dem för statistik och framtida marknadsföring så vi anpassar denna på ett klokt sätt och når rätt målgrupp. Uppgifterna som samlas in är anonyma och kan inte kopplas till din identitet.

Viktigt att veta är att de lagras av Facebook och de kan koppla dessa till respektive användarprofil. De kan använda dessa uppgifter för egna ändamål i linje med deras integritets- och sekretesspolicy.

Läs mer här: https://www.facebook.com/about/privacy/
Här kan du välja att neka Facebooks användande av pixeln: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val
 Hotjar. används för att analysera och bättre förstå besökarnas användningsmönster på vår webbplats.
Tillhandahålls av: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe. Hotjar lagrar en cookie för att kunna spåra ditt beteende. All information är anonym och överförs ej till tredje part.

Du kan välja att säga nej till detta här: https://www.hotjar.com/opt-out

 Imbox. används för att kunna chatta med besökarna på vår webbplats
Tillhandahålls av ImBox Sweden AB, Västergatan 6 A BV, 411 23 Göteborg, Sverige. Imbox lagar en sessionscookie under ditt besök på sidan, samt en cookie med en månads löptid för att spåra återkommande besök. Den lagrar också en cookie under ett års tid för att kunna identifera betrodd trafik

 Vi har två delaknappar på gronagardar.se, Facebook och Twitter. Dessa två knappar identifieras genom respektive företags logotyp. Först när du aktivt klickar på dem, upprättas en förbindelse med respektive företags servrar. Du måste vara inloggad på det nätverk du önskar dela informationen på, annars komme ringen information delas vidare. När du klickat på knapparna får du ett val att dela sidan som en post. Gällande fortsatt hantering av information och personuppgifter ansvarar respektive socialt nätverk för.

Tillhandahålls av:
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA