˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Vårt nötkött

Vi lägger ned omsorg i alla led för att det arbete uppfödaren lagt ned ska resultera i ett mört och smakrikt kött. Vi har sedan 2008 utvecklat en egen kvalitetsklassning för att bättre kunna kommunicera köttkvalitet till våra uppfödare. Hög köttkvalitet för oss är ett smakrikt, mört, marmorerat kött med en fin fettkappa. Ett sådant kött ger vi extra bra betyg samt en kännbar merbetalning till våra uppfödare.

Styckarordbok

Formklassning: E, U, R+, R, R–, O+, O, O–, P+, P.

Fettklassning: -1 till 5+, där 5 är fetast.

Marmorering: insprängt fett.

Fall: Annat ord för slaktkropp.

Part: Fallet parteras först på längden och sedan på tvären. Det ger 4 parter, två framparter och två bakparter.

Dyngsgrader: Antalet dagar gånger grader en slaktkropp hängmörats

Långsamväxande djur
Vi låter djuren växa i sin egen takt och väntar tills de är helt slaktmogna. Det ger mer smak och ett bättre kött. Detta tar vanligtvis 23–36 månader för ett ungdjur, lite beroende på ras och årstid. Vårt kött kommer främst från kvigor och stutar men även från ungko och kor. 

Läs mer om våra kor.

Smaken sitter i fettet
Köttets smak sitter huvudsakligen i fettet. Detta innebär att fettets sammansättning är mycket viktig för att den färdiga maträtten skall smaka bra. Det betyder även att de smakrikaste delarna av djuret består av de feta frampartsdetaljerna, det vill säga högrev, bringa, bog och entrecôte. En del hävdar att köttet är godast när det slaktats på hösten. Då har djuren gått ute och betat hela sommaren. Vi skulle vilja påstå att skillnaden inte är så stor eftersom våra djur under vinterhalvåret äter ett högvärdigt foder i form av ensilage (gräs) på vinterhalvåret.

Läs mer om gräsbetat kött.

Slakten
Vi ser till att alltid skicka flera djur från gården till slakt samtidigt. Några dagar innan låter vi dem gå tillsammans, så att de blir så trygga som möjligt. Djuren hämtas upp på morgonen och slaktas på Dahlberg Slakteri i Brålanda senare under dagen. Därifrån har vi "återtag" (ett system som säkerställer att just våra slaktkroppar kommer tillbaka till oss). På slakteriet sker också en klassning vad gäller form, alltså hur musklerna är utformade, och mängd fett i slaktkroppen. Muskelklassningen E är de största musklerna och P det minsta. Vår idealklass är runt R, då vi varken vill ha för stora eller för små djur. Fettklassningen går från skalan -1 till 5+ där vi idealt ligger runt 3-5, det ger en fin fettkappa och fetthalt till färsen. Slakteriets klassning av slaktkroppens muskelstorlek och fettansättning bestämmer tillsammans med vikten en del av hur mycket uppfödarna ska få betalt. Slaktkropparna hänger sedan på slakteriet innan de skickas till vårt styckeri.

Läs mer om våra krav på slakt.

Hängmörning, styckning och packning
På vårt styckeri på Kuröd i Uddevalla hängmöras slaktropparna ytterligare innan de styckas och vakuumpackas. Våra styckare gör under styckningen en kvalitetsbedömning på varje slaktkropp. De bedömer djuret utifrån marmorering, fasthet, fettansättning, storlek och smak. Den kvalitetsbedömningen blir sedan en del av uppfödarens betalning, tillsammans med ovan parametrar.

Läs mer om våra krav på uppfödning.

Vakuummörning
Vi vakuumpackar allt kött vilket gör att mörningsprocessen kan fortgå ända fram till dess att förpackningen öppnas eller fryses ned. Allra mörast är köttet cirka tre veckor efter förpackningsdagen. Som en naturlig del av denna process mörknar även köttet.

Läs mer om vår förpackning.

Spårbarhet
Förutom att vår produktion följer KRAV:s regelverk har vi också total spårbarhet bakåt. På etiketten kan du läsa om vilken uppfödare och gård köttet kommer ifrån, men även vilken ras, kön och ålder djuret haft. Varje djur har sin egen stamtavla. Detta innebär att vi vet var alla våra djur har betat och vad de har ätit under hela sin livstid från kalv till kviga, ko eller stut.

Varifrån kommer köttbiten?

Mört och smakrikt
Till sist är ansvaret ditt. Tänk bland annat på att ta ut köttet i god tid före tillagning så att det får luftas och rumstempereras. På så sätt kommer köttets mörhet och smakrikedom till sin rätt. Under varje produkt hittar du också hanteringsråd för hur köttet skall förvaras på bästa sätt. Tänk på att ett kallt kylskåp (max 4°C) är a och o för att köttet skall ha en bra hållbarhet.

Kika på våra produkter.

DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV