˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.3 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.3 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Varifrån kommer köttbiten?

För oss är transparens kärnan i det vi gör, därför hittar du alltid fullständigt ursprung på vår köttdetaljer. Där preciseras gårdsnamnet, djurets ras, kön och ålder. Vi vill genom detta steg lyfta betydelsen av en uppfödning där varje djur har sitt eget värde och ska därför också behandlas med enskild respekt. Bakom varje djur finns en spårbar historia, en historia vi är stolta över att kunna lyfta fram och visa.

Ordlista

Ensilage: gräs och örter i form av vall och bete.

Vall: de ängar där gräset och örterna odlas.

Grovfoder: bete, vall och ensilage i from av gräs och örter.

Etikett
Att nå en hög köttkvalitet är en lång process där flera komponenter inverkar på slutprodukten. Avgörande för djurets tillväxt och smak är fodret. När vi pratar om foder menar vi alltså bete och ensilage från den odlade vallen. Hur vallen är odlad och hur ofta djuren slussas runt och presenteras för nya betesmarker är två olika faktorer som inverkar på foderkvaliteten. Rasen bör också tas hänsyn till då olika raser behöver olika typer av vallsammansättningar, men foderbehovet kan även förändras genom djurets livstid. Hänsyn tas därför alltid till kön, ålder och ras för att nå bästa kvalitet utifrån de enskilda förutsättningar som finns.

Uppfödare och gård

Här visas vilken uppfödare och gård djuret kommer ifrån.

Ras
Här preciseras vilken ras djuret haft. Det finns flera olika raser bland de besättningar vi använder, vi förespråkar små köttrasdjur med lätta kalvningar. Djuren ska samtidigt vara bra grovfoderomvandlare, det innebär att de upprätthåller en god tillväxt på en liten mängd föda vilket är en förutsättning för vår uppfödning.  Dessa egenskaper gör att djuren ger mindre miljöpåverkan samtidigt som de i större utsträckning kan sköta sig själva och därmed få större utlopp för sitt naturliga beteende.

Läs mer om våra olika raser

Kön
De könsbenämningar som finns preciserade på etiketterna är stut, ko, kviga eller ungko. Beroende på vilket kön djuret har anpassas också foder och levnadslängd för att nå bästa köttkvalitet.

Läs mer om våra kor

Ålder
Ålder är tillsammans med foder enligt oss mest avgörande för den slutgiltiga köttkvaliteten. Vår uppfödning bygger på en långsam tillväxt genom att djuren endast äter naturligt, obesprutat grovfoder. Detta för att kunna nå en hög kvalitet där värdet av en god djurhållning står främst.

Läs mer om våra kor

Referensnummer
Detta är en obligatorisk märkning för allt kött i Sverige. Ur referensnumret kan man utläsa exakt vilket slakteri och styckeri samt vilket djur köttet kommer ifrån. Vid en eventuell reklamation av en köttbit krävs att referensnumret från den aktuella förpackningen lämnas.

Läs mer om reklamationer

Kategorier

Vi har velat behålla mångfalden av olika detaljer och har istället information och tillagningstips om alla köttbitar. Tillsammans med våra styckare har vi dessutom tagit fram fem kategorier som ger en anvisning om hur du kan tillaga varje köttbit. En hel del detaljer går förstås utmärkt att tillaga även på andra sätt.

Kok
Här finns detaljer som har en del bindväv i sig och därför behöver relativ lång, och gärna våt tillagning för att bli möra och smakrika.

Detaljer som ingår: Högrev, grytbitkött, ytterlår, nötrulle, nötbog och lyxgryt.
Andel av ett djur: 25 %.

Ugn
Samtliga av dessa detaljer passar bra som stekar i ugnen.

Detaljer som ingår: Fransyska, innanlår, rostbiff, och rumpstek.
Andel av ett djur: 15 %.

Ädel
Här finns de riktigt möra detaljerna som alla blir mycket goda enbart genom att snabbt stekas i panna.

Detaljer som ingår: Oxfilé, entrecôte, ryggbiff och rostasfilé.
Andel av ett djur: 10 %.

Färs
Färsen kan man lätt tillaga på alla ovan nämnda sätt och har sin egen kategori.

Detaljer som ingår: Nötfärs. 
Andel av ett djur: 50 %.

Grill
Grillkategorin är begränsad efter säsong och de detaljer som finns är: flankstek, toppbog och grillbitar. Dessa detaljer återfinns under ovan nämnda kategorier resterande delar av året.

Lamm
Ett lamm styckas på ungefär liknande sätt som nöt. Bogen är utmärkt att koka och steken att tillagas i ugn. Inner- och ytterfilén tillagas enkelt i stekpanna. Detaljer som ingår: Lammytterfilé, lammstek, lammbog, lammfilé och lammfärs.