˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Vår slakt

En korrekt slakt är inte bara av högsta vikt ur djurskyddssynpunkt, det är även grundläggande för köttets kvalitet. Vi har valt våra slakterier eftersom de är duktiga på att arbeta med just kvalitet i slakten och på att hantera djuren på ett varsamt och stressfritt sätt.

Våra krav på slakterierna
Vi arbetar med tre olika slakterier, ett för varje djurslag. Dahlbergs slakteri för nötkreatur, Ljungskile slakteri för lamm och får och Öströö slakteri för gris. För kyckling använder Reko sig av Varmlösa slakteri. De tre sistnämnda är små gårdsslakterier och Dahlbergs slakteri är, jämfört med andra i Sverige, ett medelstort slakteri.

När vi anlitar ett slakteri försäkrar vi oss bland annat om följande:

 • Att slakteriet är ekologiskt certifierat.
 • Att hanteringen från transporten in i slakteriet sker på ett lugnt och kontrollerat sätt (vilket är bland det absolut viktigaste i processen).
 • Att körsträckan från gård till slakteri inte blir för lång (max 4 timmar) och att djuren inte blandas med djur från andra gårdar, varken i transporten eller på plats på slakteriet. Djuren får heller inte skickas ensamma från sin gård, de måste vara minst två stycken per tillfälle.
 • Att eventuell övernattning sker på ett bekvämt sätt för djuret.
 • Att själva slaktresultatet blir bra, dvs att vi inte ser ett stresspåslag på djuret (så kallat ph-kött).
 • Att ett djur i taget avlivas och att den metod som används är skonsam, det vill säga inte medför lidande för djuret. Vi tillåter inte koldioxidbedövning.
 • Att slakteriet följer noggranna rutiner för hygienarbete och att eventuella avvikelser åtgärdas omedelbart.
 • Att slakteriet har ordning och reda med sin administration.
 • Att vi har möjlighet att komma på regelbundna besök och bevittna hela slaktprocessen. Vi har kontinuerligt en mycket tät dialog med våra slakterier och förutom att KRAV genomför årliga revisioner gör vi själva också regelbundna besök hos dem. Våra lamm- och grisuppfödare kör själva in sina djur till slakterierna vid varje enskilt slakttillfälle och ser därmed hur djuren hanteras.

 

Utdrag ur KRAVs regler för slakt:

 • Det ska alltid finnas en djurskyddsansvarig, oavsett storlek på slakteriet, som bland annat ser till att personalen använder rätt metoder och behärskar dem. Detta är ett lagkrav vid slakt över 1000 djurenheter.
 • Djuren ska i normalfallet slaktas samma dag som de anländer till slakteriet men av logistik- och djurvälfärdsskäl är detta inte alltid möjligt. Därför får djuren övernatta under vissa förutsättningar, bland annat att de tillhör sin egen djurgrupp och hålls enbart i gruppen under övernattningen.
 • Slakteriet ska regelbundet ta emot extern rådgivning med fokus på djurvälfärd.
 • Slakteriet ska ha minst ett årligt kontrollbesök av en extern revisor från valt certifieringsorgan.
 • Slakteriet ska låta djurens uppfödare ta del av eventuella anmärkningar från Livsmedelsverket och även ge uppfödaren möjlighet att närvara vid slakten.
 • Slakteriet får inte blanda etablerade djurgrupper med andra djur. Hård drivning av djur är inte heller tillåtet.
 • Slakteriet ska kontrollera att bedövningen fungerat och alltid ha reservutrustning nära till hands, ifall bedövningen inte skulle fungera.
 • Om bristande djuromsorg upptäcks – exempelvis kraftig gödselförorening, alltför magra djur eller allvarliga yttre skador – får slaktkropparna inte KRAV-märkas. Detta skall också meddelas det certifieringsorgan som certifierat lantbrukaren, så de kan följa upp hela produktionen.
 • Innan slakt ska djuren ha fri tillgång till vatten, tillräckligt med foder och en torr och ströad liggyta.
 • Personalen som deltar vi avlivning ska ha kompetensbevis från Jordbruksverket.
 • Slakteriet ska ha ett system för särhållning och spårbarhet av KRAV-certifierade djur.
 • Djuren ska hanteras lugnt och varsamt under pålastning, transport, avlastning och på själva anläggningen, så att de inte stressas. De ska hanteras, drivas och stallas upp på ett sätt som tar hänsyn till deras naturliga beteende. Elektrisk pådrivare får inte användas under några omständigheter.

 

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV