Vår hjortjakt

Jakten av alla våra dov- och kronhjortar utförs av Klas, en kunnig jägare med över 30 års erfarenhet. Faktum är att han jagade i hägnet på Sjötorps Säteri redan innan Mikael Jämtenius köpte gården från dess förre ägare! I varje omgång skjuts ungefär 5 – 10 hjortar och hänsyn tas till hur fördelningen mellan hon- och handjur ser ut. Under känsliga perioder så som kalvning skjuts inga djur. Efter att djuret har fällts avblodas det på plats i hägnet och körs sen till Skara Lammslakteri för hängmörning och styckning. 

 

Hur går jakten till?
Hägnat vilt får enligt Jordbruksverkts föreskrifter köras iväg till slakteri eller skjutas i hägnet – med andra ord skiljer man på slakt och jakt. Eftersom våra hjortar inte är tamdjur utan frilevande i hägn är de ovana vid den hantering våra övriga djurslag får. För att undvika ett eventuellt stressmoment skjuts våra dov- och kronhjortar på plats i hägnet av en erfaren jägare. Kulan går in strax under örat och efter avlossat skott går jägaren fram för att säkerställa att skottet träffat rätt, så att djuret inte lider. Djuret avblodas och slaktkroppen körs sedan till Skara Lammslakteri för hängmörning och styckning.

Jagas hjorten under hela året?
Nej, med hänsyn till djurens välmående fälls inga hjortar under kalvning. De får även leva ostört en tid efter det för att inte skapa oro i flocken och att kalvarna ska få en chans att växa till sig; i praktiken innebär det att inga av våra hjortdjur fälls mellan maj – september. För att tillgången på köttet ska hålla en jämnare nivå under året säljs allt vårt hjortkött fryst.
 
Kan alla delar av djuret användas?
Ja, förutom de detaljer ni ser här i vår webbshop tas övriga delar tillvara av slakteriet där djuren styckas. Precis som med nöt och gris blir slaktavfallet, så som mjälte och mage, till biogas. I vår Buljongbensbox (hjort) hittar du benen som du enkelt kokar en smakrik buljong på. Blodet är förstås svårt att ta tillvara då det tas upp av marken i hägnet där djuret avblodas och blodet förblir då en del av naturens egna kretslopp.

Vad är det viktigaste att tänka på för en lyckad jakt som är skonsam för djuret och som i slutändan ett bra kött?
Som tidigare nämnt körs djuren inte iväg levande till slakteriet. Då de är ovana vid hantering kan det innebära ett onödigt stressmoment för djuret, som i sin tur påverkar både välmående och köttets kvalitet. Vid jakt av helt vilda djur är det vanligt att skjuta nära hjärtat för att minimera risken att djuret blir skadeskjutet och i förlängningen utsätts för lidande. I hägn gör den mer begränsade ytan att skjutavståndet blir kortare och djuret kan snabbt hittas och avlivas. Det är sällsynt att en sådan situation uppstår, men när det kommer till djuromsorg lämnas inget åt slumpen. Vår hjort skjuts därför istället strax under örat vilket i sin tur också innebär att köttdetaljerna är intakta och fria från kulans bly.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV