˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Om vår kyckling

Företaget som levererar vår kyckling heter Reko. Deras kyckling lever fritt i väl tilltagna stallar med möjlighet att gå ut i en 20 000 kvadratmeter stor trädgård där de fritt kan ströva runt och picka. Varje stall har en veranda, dit kycklingarna gärna går när det regnar. Kycklingarna är av en naturligt långsamtväxande ras, de lever längre och äter ett ekologiskt foder fritt från antibiotika, bekämpningsmedel och GMO-grödor. Alla kyckling är svensk, ekologisk och KRAV-märkt, från sex gårdar i Östergötland och Skåne. Reko inte bara först med, utan också ensamma i Sverige, att ha ekologiska föräldrar. Det betyder att kycklingarna värps av höns, som även de föds upp som ekologiska och enligt Rekos riktlinjer.

Raser 
Reko har en egen ras med rötter från den franska rasen Hubbard.

Kön
Rekos kycklingar kan vara både tuppar och hönor. Det görs ingen skillnad på dem vid uppfödningen.

Köttkvalitet
Reko vill ge sina kycklingar ett så naturligt och värdigt liv som bara möjligt.
Det är viktigt för att kycklingarna ska må bra, men det gör också underverk för smaken och kvaliteten på köttet.
Rekos kycklingar växer långsamt och naturligt och lever nästan dubbelt så länge som en industriell kyckling, i 56–70 dagar. De får äta ett ekologiskt och KRAV-certifierat foder som inte innehåller konstgjorda tillsatser och tillväxtpreparat. När konventionell kycklingindustri låter upp till 40 kilo kyckling trängas på varje kvadratmeter, ger Reko sina kycklingar mer utrymme att röra sig på genom att halvera mängden kyckling per kvadratmeter. Dessutom får kycklingarna gott om utrymme att röra sig utomhus, på en takförsedd veranda och stora gröna ängsmarker, där varje kyckling har fyra kvadratmeter för sig själv.

Foder
Rekos kycklingar äter ett KRAV-märkt foder som är särskilt anpassat efter kycklingarnas näringsbehov. Det är till största delen baserat på spannmål och baljväxter som är en utmärkt närings- och energikälla för fjäderfän. Fodret är blandat så att kycklingarna får rätt typ av proteiner, mineraler och vitaminer, för att må så bra som möjligt. Rekos målsättning är att en så stor del som möjligt av spannmålet ska produceras på gården där kycklingarna bor. I rastgården har kycklingarna möjlighet att beta av gräs och växtligheter samt picka och krafsa efter frön och insekter. När inte naturen kan erbjuda gräs att beta, får kycklingarna fri tillgång till grovfoder som hö, ensilage och rotfrukter.
Fodret innehåller inte några genmodifierade organismer eller produkter som är framställda från eller av GMO.

Uppfödning
För att ett befruktat ägg ska bli till, så måste man ha en tupp och en höna. Många kycklinguppfödare föder inte upp egna tuppar och hönor utan köper istället sina ägg från stora producenter.
Det gör inte Reko. De har egna föräldradjur – tuppar och hönor som lägger äggen som blir Rekokycklingar. Föräldradjuren äter ekologiskt foder, har gott om utrymme att röra sig på och får gå utomhus 12 timmar om dagen. Reko är helt ensamma i Sverige om att använda egna och ekologiska föräldradjur.
Kycklingarna kommer till uppfödarna samma dag som de kläcks. De tas emot i ett varmt (ca 30 grader) och ombonat välkomststall. Där har de nära till foder och vatten var de än befinner sig och de kan snabbt komma på plats i sitt nya hem.
När kycklingarna har varit i välkomststallet i cirka tre veckor är det dags att flytta över dem till ett större stall. Där finns en stor veranda med tak och en härlig rastgård på ca 20 000 kvadratmeter, där de kan picka runt som de vill. I det större stallet lever kycklingarna i minst sju veckor.

Vad är skillnaden mellan KRAV-kyckling och konventionellt uppfödd kyckling?
För att få en KRAV-märkning krävs följande:

  • 4 kvadratmeter utevistelse per kyckling
  • Kycklingar, höns och tuppar får ekologiskt och KRAV-certifierat foder.
  • Låg beläggning i stallarna, det ska finnas gott om utrymme för kycklingarna att röra sig på.
  • Krav på att föda upp små flockar för att säkerställa att alla kycklingar har det bra och får leva naturligt.
  • Krav på att kycklingarna ska leva ett långt, naturligt liv och få växa i sin egen takt. Rekos kycklingar lever ungefär dubbelt så länge som industriellt uppfödda kycklingar.

    Naturligtvis blir det även en skillnad i priset på kycklingen, eftersom kostnaden för att föda upp Rekokyckling är 3-4 gånger högre än för en industriellt producerad kyckling.

    Äter kycklingarna soja?

Ja. Näringssammansättningen i fodret är anpassad efter kycklingarnas behov för att växa och må bra. Där är soja en viktig komponent, som den böna som ger kycklingarna sitt protein. Sojan som används till Reko kyckling kommer från certifierade ekologiska odlingar. Ursprunget är olika beroende på uppfödare men det importeras ofta från Kina. Tillgången på ekologiska proteingrödor som odlats i Sverige och Europa är ett bekymmer och utgör en stor utmaning bland annat för kycklinguppfödare, men Reko följer utvecklingen noga och eftersträvar att ha så stor andel egenodlat foder som det bara går.

Får kycklingarna antibiotika?
Kycklingarna kommer från en robust, frisk och långsamväxande ras. Eftersom de får ekologiskt foder och vistas utomhus behövs ingen medicinering i förebyggande eller tillväxtfrämjande syfte. Skulle djuren bli sjuka beslutas i samråd med veterinär om hur de ska behandlas.

Hur är det med risken för salmonella och campylobacter?
Campylobacter är en jordbakterie. Den kan förekomma på flera olika råvaror och animaliska produkter som har varit i kontakt med jord, såsom grönsaker, bär och kyckling. Bakterien finns naturligt i kycklingarnas tarmar, men det är ingenting som de mår dåligt av. Om kycklingen har med sig campylobacter med sig hem till dig som konsument, beror det på kontaminering.
Reko jobbar aktivt med att minimera riskerna för spridning av campylobacter. Framförallt använder de sig av ett småskaligt slakteri med fokus på manuell hantering. Eftersom de hanterar kycklingen för hand minimeras risken för att bakterierna sprider sig från tarm till kött.
Det finns ingenting som tyder på att ekologiskt uppfödd kyckling drabbas av salmonella i större utsträckning än konventionellt uppfödd. Tack vare den Svenska modellen, med hårda krav på regelbundna tester hos såväl gårdar och slakterier, är salmonella i stort sett utrotad i Sverige. 4% av befolkningen blir smittade varje år, majoriteten blir smittade under semesterresor i Asien. Kycklingarna testas kontinuerligt mot salmonella och risken för att en salmonellasmittad kyckling skulle komma ut i butik är mycket liten.
Var noggrann med hygienen när du tillagar kycklingen, så behöver du inte oroa dig. Kycklingen ska alltid genomstekas till minst 70 grader. Se också till att diska dina verktyg noggrant!

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSRAD AV