Om vår hjort

I Sverige finns totalt fem olika, jaktbara hjortdjursarter. Hos oss hittar du detaljer från kron- och dovhjort som växt upp frilevande i ett 30 hektar stort hägn på Sjötorps säteri utanför Floby. Trots att de båda arterna tillhör samma familj är det skillnader både vad gäller storlek, utseende och köttets egenskaper. Gemensamt för alla hjortdjur är att de – precis som kon – är idisslare.

Hjortparlör

Kronvilt: Annan benämning av kronhjort.

Hjort: Benämning på släktet samt kron- och dovhjortens handjur.

Hind: Kron- och dovhjortens hondjur.

Kid: Kronhjortens ungar.

Kalv: Dovhjortens ungar.

Frilevande vilt: Djur som finns i den svenska faunan och som får leva under ostörda förhållanden.

Arter
Kronhjort – Kronviltet är ett graciöst djur med mjuka rörelser som enligt det äldsta fyndet har funnits i Sverige i ca 10 000 år. Den finns nu över hela landet men bestånden har i perioder varit nere på kritiska nivåer. Därför har ett stort arbete gjorts för att bevara arten, exempelvis genom hägn vilket ökar skyddet mot rovdjur och säkerställer tillgången till mat även under vinterhalvåret. En fullvuxen hind väger sällan mer än 170 kg medan handjurets vikt kan vara det dubbla eller mer, ibland uppemot 300 kg!

Dovhjort – Ursprungligen ifrån Irak och planterades in i Sverige för ca 500 år sen. Dovhjorten är långsam på att sprida sig då den gärna stannar kvar där den trivs. Den är lätt att känna igen på sin prickiga sommarpäls samt sin knyckiga och stelbent studsande gång. Jämfört med kronhjort är dovhjort en mindre art; hanen väger 100–120 kg och honan 60–80 kg.

Kön

Precis som med våra lamm och grisar görs ingen skillnad på hon- och handjur gällande etikettering. Det är däremot något man väger in under jakten för att undvika att det blir övervikt i hjortbesättningen av något kön.

Köttkvalitet

Hjortkött är mört och saftigt, men skiljer sig något mellan de olika hjortarterna gällande smak och textur. Dessutom är detaljerna förstås mycket större hos den dubbelt så stora kronhjorten än dovhjortens. Dovhjorten har en kraftigare viltsmak och fintrådigt kött medan kött från kronhjort har grövre fibrer och en mildare viltsmak i jämförelse. Hjortkött kan tillagas på samma vis som motsvarande detalj av nöt, dock kan det vara bra att tänka på att vilt är ett magert kött som gör sig allra bäst med lite extra fett vid tillagning eller ihop med en gräddig sås till serveringen. Den karaktäristiskt söta smaken av vilt når nya höjder med smakkompisar som timjan, enbär och ramslök.

Har du frågor, tankar, önskemål, feedback eller idéer om köttkvalitet och uppfödning är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV