˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Roland Höckert, Godegården

Roland Höckert driver tre företag där visionen är att producera näringsrik mat på ett hållbart sätt. För att göra det ser han djuren som en självklar del och uppfödningen och växtodlingen i de olika företagen bildar tillsammans ett tätt sammankopplat kretslopp.

Fakta: Godegården

Uppfödare: Roland Höckert

Levererat till Gröna gårdar sedan: 2021

Adress: Godegårdsvägen 2, 531 75 Järpås

Mark: 570 ha inkl. arrende.

Hemsida: godegarden.se

Brukat gården sedan: 2006

Djurslag: Får och lamm

Ras: Suffolk

Antal djur: ca 130 tackor

Hur kom det sig att du blev uppfödare?
Jag jobbade tidigare inom bank och försäkring, men 2006 tog jag över den här gården, där mina föräldrar tidigare haft mjölkkor, och sedan 2013 är jag heltidsbonde.
Förutom att vi sedan 1999 är ekologiskt certifierade jobbar vi numera även med regenerativt jordbruk, eftersom jag tror att det är helt rätt väg för en hållbar livsmedelsproduktion. Vi har sett att det går att få samma skördar som konventionellt jordbruk, men utan att markhälsan blir lidande.
Idag bedrivs vår verksamhet i tre företag som fungerar som ett kretslopp – Godegården har får och producerar spannmål, bönor och fröer, Erska Seed förädlar växtprodukterna och Stensjö Ägg bedriver äggproduktion. Resterna från växtodlingen, det vill säga det som inte kan bli utsäde, blir till hönsfoder och det kväverika gödslet från hönsen på Stensjö Ägg blandas med kolrikt fårgödsel för att sen användas i växtodlingen på Godegården.

Varför valde du just får?
Jag skaffade fåren i samband med att jag tog över gården för att kunna hålla några marker runt gården betade, men vi fick en hel del problem med parasiter. För att inte behöva avmaska flyttade vi ut fåren på åkrarna och nu är de därmed integrerade i växtodlingen. Inte nog med att vi slipper parasiterna – fåren hjälper också till med att beta ogräs och att stimulera grödorna så att vi kan få bättre skördar.
Om jag inte hade kunnat integrera djuren i växtodlingen och de inte hade kunnat bidra med ekosystemtjänster hade jag inte haft dem kvar. Idag har vi väldigt friska djur, men man lär sig hela tiden hur det kan bli ännu bättre. Och nu vill vi se till att producera världens godaste lammkött.

Vad är det bästa med att vara uppfödare?
Att jag får göra som jag vill. Jag har användning av min erfarenhet och utbildning varje dag, samtidigt som jag vet att vågar man lita på naturen blir man belönad. Jag har svårt att se naturen lida och jag jobbar hellre proaktivt än reaktivt.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV