˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Våra krav på grisuppfödning

Målet med uppfödning av grisar enligt Gröna gårdar är en omtänksam uppfödning där grisens naturliga beteende sätts i fokus, merparten av grisens foder produceras på gården och grisarna har fri tillgång på ensilage. På så sätt får vi det smakrikaste och möraste köttet. Dessutom lägger vi stor vikt vid att alla led i uppfödningsprocessen ska ske på bästa sätt för djuret. Det är därför mycket viktigt att hela kedjan, från lastning till dess att djuren är slaktade, sker på ett bra sätt.

Uppfödning
All uppfödning måste ske i enlighet med KRAVs eller EUs regler för ekologisk produktion. Suggorna skall kunna bygga bo och föda avskilt och gruppstorleken i uppfödningen ska vara anpassad till grisens natur. Det ska finnas en plan för att nyttja grisens gödsel på bästa sätt samt att säkerställa god djurhälsa.

Foder
Allt foder måste vara ekologiskt eller KRAV-certifierat, och skall i möjligaste mån produceras på gården eller i samarbete med närliggande gårdar. Grisar är allätare, och stor vikt läggs vid att de har en väl sammansatt foderstat från födsel till slakt. Då vi anser att köttets kvalitet och smak påverkas positivt av ensilage, skall grisen ha fri tillgång till ensilage så snart den kan tillgodogöra sig fodret på ett bra sätt. Vikt läggs också vid att foderblandningen ska främja ett smakrikt kött.

Urval

Det är viktigt att grisen är slaktmogen, att den håller en jämn slaktvikt mellan 85–95 kg och har en rimlig fettprocent. Grisens slaktålder är avhängigt av dess ras, och rekommenderas för de traditionella grisraserna vara 5–7 månader. Vid ursprungsraser tas hänsyn till tidigare slaktdata och anpassar slakttiden efter detta så grisarna har nått en slaktvikt om runt 90 kg och är slaktmogna i övrigt.

Slakt

Viktigt är att slakten sker på ett så bra sätt som möjligt. Minst 3 grisar skall transporteras in åt gången, och de grisarna ska vara väl bekanta med varandra och hunnit sätta rang långt innan slakttransporten ska ske. Vid kort väg till slakt (mindre än en timme) ska grisarna helst övernatta på slakteriet, om inte längre vila kan säkerställas. Vid transporter 2-4 timmar, kan grisen slaktas omgående vid leverans till slakteriet. Med intransporten ska grisarna ha tillgång till eget foder.

Det är viktigt att lastningen, transporten och hanteringen av djuren sker på ett sådant sätt så att djuren inte stressas.

Hela kedjan

Vi bedömer hela kedjan, från uppfödningsprocessen till dess att slaktkropparna hänger i vår styckningslokal i Uddevalla. Gårdsbesök genomförs därför kontinuerligt av oss för genomgång av de kriterier som nämnts i texten.

På hemsidan finns reportage med bilder och intervjuer med varje enskild uppfödare, detta som ett led i att öka spårbarheten. På etiketten står förutom ras och ålder också uppfödare och gård preciserat. På så sätt kan man tydligt se varifrån varje detalj kommer och därigenom visas dess ursprung. Ansvaret som producent och uppfödare når på så sätt ända fram till tallriken där varje moment är en del i vårt kretslopp.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV