˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Om våra får och lamm

Framåt vårkanten föds årets första lamm. Under sommarhalvåret strövar sedan fåren och lammen fritt, betar, växer i sin naturliga takt och håller landskapet öppet. Våra lammuppfödare arbetar för att låta dem få utlopp för sitt naturliga beteende, vilket innebär att flockarna i stort sett sköter sig själva. Vi slaktar enbart lammen på hösten, då de fått gott om tid att under sommarhalvåret växa till sig och må bra. 

Fårparlör

Tacka: Hondjur som lammat minst en gång

Ungtacka: Tacka som lammat max en gång eller är max 3 år gammal

Lamm: Ungdjur som ej har lammat och är yngre än 1,5 år

Bagge: vuxet handjur

Grovfoder: gräs och örter i form av vall och bete.

Ensilage: konserverat grovfoder.

Raser
Får har tre olika egenskaper, och därav tre olika rasinnriktningar. Antingen hålls de för sin päls, sitt kött eller sin mjölk. Vi arbetar mest med de två förstnämnda - pälsraser och köttraser. Det finns ett antal olika fårraser i Sverige, både ursprungsraser som är lokala för Sverige och importerade raser från Storbritannien och övriga världen. 

Gotlandsfår. Som namnet indikerar kommer denna ras från Gotland, och kännetecknas av fin, lockig päls i gråa nyanser. Benen och huvudet är oftast svarta. Dessa får hålls ofta för de fina pälsarna, men ger också ett gott kött, om än något mindre slaktkroppar. Rasen är duktiga på att leta foder lite varstans, vilket ofta ger ett smakrikt kött.

Pälsfår. Sveriges vanligaste fårras och har precis som Gotlandsfåret sitt ursprung på Gotland. Karaktäristiskt för denna ras är får med mjuk vit eller silvergrå päls som ger ett mycket vackert garn.

Leicester. Mycket gammal ras som ursprungligen kommer från Storbritannien och kännetecknas av vit, fin krullig päls.

Texel. Texel är en av de vanligaste köttraserna. Det är ett muskligt får med bra tillväxt som kan klara sig relativt bra på lite magrare bete. De ger fina slaktkroppar och rejäla, marmorerade styckdetaljer. De har tät, grov, vit päls.

Suffolk. Kommer ursprungligen från England och spred sig vidare till Irland och Skottland och sedan över hela världen. Det är ett harmoniskt och stort får med svart huvud, svarta ben och vit kropp.

Kön
De lamm vi säljer är bagglamm och tacklamm, men vi har valt att inte särskilja dem utan att bara använda begreppet lamm, då det inte skiljer sig kvalitetsmässigt. Bagglammen växer något snabbare än tacklammen, men i övrigt är de lika.

Ålder
Vi har en minimislaktålder på lamm på 5 månader.

Hög kvalitet genom ökad kunskap
Ett gott lamm- och fårkött kräver tre saker: Omsorgsfull uppfödning, respektfull och hygienisk slakt samt en kunnig styckare som kan föra slaktresultatet tillbaka till uppfödaren.

Omsorgsfull uppfödning. Eftersom lammen föds upp på samma sätt som våra nötkreatur, det vill säga på gräs och örter, blir köttet naturligt mört medan smaken håller sig mild och samtidigt karaktärsrik.
Alla våra lamm föds upp på bete. De föds på våren och vårdar äng, skogsbryn och öar under sommarhalvåret och slaktas på hösten, innan de behöver stallas in. Vi har sagt nej till vårlamm, då det innebär att tackorna behöver lamma på hösten, och lammen föds upp på stall under vintern. Då missar de både det färska gräset som foder, samt det viktiga jobbet lammen och fåren gör som betesdjur i landskapet. När lammen föds på våren och slaktas på hösten, behöver bara tackorna och baggen vinterstallas, vilket är resurseffektivare och klokare på många sätt. Därför hittar du färskt lammkött från oss på hösten, och kan köpa fryst kött av oss under vår och sommar.

Respektfull och hygienisk slakt. Våra lamm smakar inte kofta. Koftasmaken har ingenting med uppfödningen att göra, utan slakten. Kommer fårets päls i kontakt med köttet under slakten kan den karakteristiska ullsmaken på köttet uppstå. För att undvika detta anlitar vi hantverkskunniga slakterier som både hanterar både djuret och köttet på ett bra och respektfullt sätt. 

Kunniga styckare. Allt vårt kött kvalitetsbedöms och klassas utifrån faktorer som fasthet, marmorering och mörhet. Denna bedömning avgör sedan hur mycket uppfödarna får betalt för sin sändning genom vårt unika kvalitetstillägg. Styckarna gör en visuell värdering och listar sedan köttkvaliteten efter fasthet, marmorering och mörhet. Hur väl köttet klassas förmedlas sedan tillbaka till uppfödaren för att på så sätt ge möjlighet att göra eventuella förbättringar i uppfödningsprocessen.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV